Thông tin chung
Nhận thông báo qua tin nhắn
Thông tin đăng ký
Thông tin người nộp hồ sơ:
Họ và Tên (*)
Chứng minh thư nhân dân số:
Cấp tại: Ngày cấp:
Số điện thoại: (*)
Địa chỉ:
Phường/Xã (*)
Thông tin xin dự án :
Tên dự án (*)
Địa chỉ:
Nội dung
Nội Dung:
Hồ Sơ Gồm Có:
Đơn xin giấy phép xây dựng (theo mẫu).
Bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mắt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước.
Hợp đồng thuê đất xây dựng công trình
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán kinh phí của chủ đầu tư
Đơn đề nghị của chủ hộ cho thuê đất.
Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
Tài liệu khác
Xác thực thông tin
Tôi đồng ý với thông tin vừa nêu