Danh sách thủ tục hành chính
STTTên thủ tụcBiểu mẫuThời gian QĐĐăng ký
1Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 15Đăng ký
2Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (Bao gồm cả cán bộ, công chức phường, xã)8Đăng ký
3Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp1Đăng ký
4Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp1Đăng ký
5Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 3Đăng ký
6Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3Đăng ký
7Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 12Đăng ký
8Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng 7Đăng ký
9Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất 7Đăng ký
10Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác 7Đăng ký
Hiển thị: bản ghi/trang.